2cL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/2 Me 23 r_angielski-1/2 Me 23
j.hiszpański-2/2 AB 18A
r_angielski-2/2 Me 10 r_angielski-1/2 Me 16
r_hiszpański-2/2 AB 18A
 
2 8:55- 9:40 wf-1/2 SK Gim 2
wf-2/2 AU Gim 3
j.angielski-1/2 Me 23
wf-2/2 AU Gim 3
fizyka MT 16 j.angielski-1/2 Me 16
r_hiszpański-2/2 AB 18A
matematyka KU 17
3 9:50-10:35 j.hiszpański-1/2 AB 18A
j.angielski-2/2 Me 22
przedsięb. SC 22 j.polski AP 1 geografia SG 24 j.hiszpański-1/2 AB 18A
j.angielski-2/2 Me 23
4 10:45-11:30 matematyka KU 17 j.polski AP 1 chemia AG 9 geografia SG 24 j.polski AP 1
5 11:50-12:35 r_hiszpański-1/2 AB 18A
r_angielski-2/2 Me 10
j.polski AP 1 hist.i teraź HS 25 godz.wych Me 21 wf-1/2 SK Gim 1
wf-2/2 AU Gim 3
6 12:45-13:30 chemia AG 9 matematyka KU 17 biologia ZK 8 informatyka-1/2 SZ 2
j.angielski-2/2 Me 3
wf-1/2 SK Gim 1
j.hiszpański-2/2 AB 18A
7 13:40-14:25 biologia ZK 18 matematyka KU 17 r_hiszpański-1/2 AB 18A r_geografia SG 24 historia HS 25
8 14:35-15:20 etyka s 4 religia s 11     historia HS 25 informatyka-2/2 SZ 2
9 15:30-16:15 etyka-1/2 #2eT 4
religia-2/2 #re2 11
       
Drukuj plan
wygenerowano 08.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum