1e
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 wf-1/2 SD Gim 2   religia-2/2 PP 22    
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/2 Ja 11
r_hiszpański-2/2 BB 14
bizn.i zarz. SC 22 j.polski AS 11   algorytmika-1/2 BK 19
r_angielski-2/2 Ja 5
2 8:55- 9:40 r_angielski-1/2 Ja 11
j.hiszpański-2/2 BB 14
matematyka AO 8 j.polski AS 11   informatyka-1/2 BK 19
j.angielski-2/2 Ja 5
3 9:50-10:35 j.hiszpański-1/2 BB 14
wf-2/2 SK Gim 1
biologia ZK 17 r_hiszpański-1/2 BB 14
r_angielski-2/2 Ja 20
j.angielski-2/2 Ja 14 j.polski AS 11
4 10:45-11:30 matematyka AO 8 plastyka SN 16 r_angielski-1/2 Ja 20
j.hiszpański-2/2 BB 14
j.angielski-1/2 Ja 7
wf-2/2 SK Gim 3
e_dla_bezp SC 22
5 11:50-12:35 j.polski AS 11 wf-1/2 SD Gim 2
informatyka-2/2 BJ 19
wf-1/2 SD Gim 2
wf-2/2 SK Gim 3
godz.wych HS 25 j.hiszpański-1/2 BB 14
algorytmika-2/2 BJ 19
6 12:45-13:30   j.angielski-1/2 Ja 14
r_informat.-2/2 BJ 19
chemia AG 9 matematyka AO 8 historia HS 25
7 13:40-14:25   j.angielski-2/2 Ja 3 hist.i teraź HS 25 hist.i teraź HS 25 fizyka MT 15
8 14:35-15:20     etyka #1eT 4 geografia MJ 24 historia HS 25
9 15:30-16:15     etyka #1eT 4 r_informat.-1/2 BK 19 religia-2/2 PP 21
Drukuj plan
wygenerowano 08.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum