1d
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 r_fizyka-1/2 GR 15
wf-2/2 SD Gim 2
  religia-2/2 PP 22 hist.i teraź HS 25 wf-1/2 AU Gim 3
2 8:55- 9:40 godz.wych KR M2   religia-2/2 PP 3 geografia MJ 24 chemia AG 7
3 9:50-10:35 wf-1/2 AU Gim 3
j.angielski-2/2 DM 1A
wf-2/2 SD Gim 2 matematyka KU 17 hist.i teraź HS 25 plastyka MP 26
4 10:45-11:30 j.angielski-1/2 DM 1A
r_fizyka-2/2 GR 15
e_dla_bezp SC 22 j.polski AP 1 r_matematyka KU 17 r_matematyka KU 17
5 11:50-12:35 matematyka KU 17 fizyka GR 15 bizn.i zarz. SC 22 biologia ZK 11 j.niemiecki-1/2 SN 5
j.angielski-2/2 DM 1A
6 12:45-13:30 matematyka KU 17 j.polski AP 1 j.angielski-1/2 DM 1A
j.niemiecki-2/2 SN 5
wf-1/2 AU Gim 3
wf-2/2 SD Gim 2
j.angielski-1/2 DM 1A
j.niemiecki-2/2 SN 5
7 13:40-14:25 j.polski AP 1 r_informat.-1/2 NT 2
informatyka-2/2 NN 19
j.niemiecki-1/2 SN 5
j.angielski-2/2 DM 1A
historia KR M2  
8 14:35-15:20 j.polski AP 1 informatyka-1/2 NT 2
r_informat.-2/2 NN 19
etyka #1eT 4    
9 15:30-16:15   historia KR M2 etyka #1eT 4    
Drukuj plan
wygenerowano 08.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum